skip to Main Content

BORGERRETTEDE YDELSER

Opkvalificerende praktikforløb

Vores opkvalificerende virksomhedsforløb har til formål at støtte borgeren, øge borgerens robusthed gennem et tæt samarbejde, samt at understøtte en positiv og opbyggende oplevelse i den virksomhedsrettede kontekst. Såvel præforløb som den følgende støtte, sparring og rådgivning under virksomhedsforløbet er et tæt samarbejde mellem borger, sagsbehandler, virksomhedskonsulent og konsulenten fra Blenstrup & Bisgaard.

Forløbet har til formål at understøtte borgerens ressourcer, og at give borgeren redskaber og strategier, der kan anvendes til at håndtere de udfordringer, der mødes på arbejdsmarkedet. Disse redskaber trænes i samarbejde med en konsulent fra Blenstrup & Bisgaard i forløbet hos virksomheden. Gennem erhvervelsen af nye redskaber og mestringen der opleves i den arbejdsrettede sammenhæng, opnår borgeren en tro på igen at kunne lykkedes på arbejdsmarkedet.

Forløbet har varierende længde, og tilpasses i samarbejde med sagsbehandleren til den enkelte borgers behov. Sædvanligvis består et forløb af 4 ugers præforløb, med efterfølgende 4 til 13 ugers praktik.

Resultater fra opkvalificerende praktikforløb

I denne fordeling er vores resultater med opkvalificerende praktikforløb beskrevet. Over to tredjedele af borgere der har afsluttet forløb hos os i 2018 er efterfølgende blevet raskmeldt.

Afklarende praktikforløb

Vores afklarende praktikforløb har til formål at sætte fokus på borgerens funktionsniveau i praksis.

Vores ekspertise er en grundig afklaring af det psykiske funktionsniveau, og sagsbehandleren vil derfor modtage en grundig rapport med fokus på de ressourcer og barrierer der viser sig i praksis indenfor områder såsom:

  • Borgerens samarbejdsevne med kolleger.
  • Relationer til ledere.
  • Kognitive funktioner i praksis, mødestabilitet.
  • Andre relevante områder.

Det er vores erfaring, at rapporten ofte er meget anvendelig i sager der skal forelægges rehabiliteringsteamet. Forløb foregår altid i tæt samarbejde mellem borger, jobcenter og en af vores konsulenter.

Forløbet er af varierende længde og tilpasses i samarbejde med sagsbehandleren til den enkelte borgers behov. Som oftest er forløbet 4 ugers præforløb og 13 ugers praktik.

Udvidet Psykologisk Afklaring

Vores Udvidede Psykologiske Afklaring er en rapport på 4-5 sider. En udvidet psykologisk afklaring er vores dybdegående rapport, hvor du udover et indblik i borgerens aktuelle funktionsniveau også får indblik i historik, handlemønstre, samt identifikation af relevante sammenhænge i forhold til borgers aktuelle udfordringer. Rapportens omfang giver mulighed for en dybere indsigt, hvorfor den er særlig relevant ved komplekse eller tilbagevendende problemstillinger.

Aktuelt psykologisk funktionsniveau

En rapport på 2-3 sider. Rapporten er særlig velegnet til borgere på sygedagpenge, hvor der er brug for indblik i borgers aktuelle psykiske funktionsniveau bl.a. med henblik på virksomhedsrettet tilknytning. Her beskrives ressourcer, evt. barrierer, skånehensyn ved tilknytning til arbejdsmarkedet, motivation samt anbefalinger til mulige fremadrettede tiltag.

Psykologisk Test

Test er et vigtigt redskab i afklaringsarbejdet og vi benytter derfor flere forskellige test, som nøje udvælges afhængig af problemstillingen. Vores test står dog aldrig alene og ledsages altid af en samtale med en psykolog. Vi benytter:

  • Personlighedsprofiler
  • Kognitive test
  • Stressprofiler
  • Screeningstest

Støttende samtaler

De støttende samtaler er et forløb på 4 samtaler, der har fokus på støtte og mobilisering af ressourcer via dialog om konkrete og praksisnære udfordringer. Der arbejdes med værktøjer der opbygger borgerens robusthed. Som sagsbehandler modtager du efterfølgende en beskrivelse af temaer, anbefalinger til fremadrettede tiltag, samt effekt og udbytte af forløbet.

Blenstrup & Bisgaard tilbyder kurser der giver borgerens redskaber og strategier for at håndtere de specifikke udfordringer de møder, og derigennem styrke borgerens funktionsniveau og livskvalitet. Begge kurser fokuserer på at træne evnen til at rumme svære tanker, følelser eller smerter, samtidig med at man bevæger sig mod det, der giver livet mening og værdi.

Kurserne er beskrevet i større detaljegrad i deres respektive brochurer som findes nedenfor.

Håndtering af stress, angst og depression

Håndtering af smerter

Back To Top
X