skip to Main Content

BORGERRETTEDE YDELSER

Virksomhedsforløbet

Vores virksomhedsforløb har til formål at støtte borgeren, øge borgerens robusthed gennem et tæt samarbejde, samt at understøtte en positiv og opbyggende oplevelse i den virksomhedsrettede kontekst. Såvel præforløb som den følgende støtte, sparring og rådgivning under virksomhedsforløbet er et tæt samarbejde mellem borger, sagsbehandler, virksomhedskonsulent og konsulenten fra Blenstrup & Bisgaard.

Aktuelt psykologisk funktionsniveau

En rapport på 2-3 sider. Rapporten er særlig velegnet til borgere på sygedagpenge, hvor der er brug for indblik i borgers aktuelle psykiske funktionsniveau bl.a. med henblik på virksomhedsrettet tilknytning. Her beskrives ressourcer, evt. barrierer, skånehensyn ved tilknytning til arbejdsmarkedet, motivation samt anbefalinger til mulige fremadrettede tiltag.

Udvidet psykologisk afklaring

En rapport på 4-5 sider. En udvidet psykologisk afklaring er vores dybdegående rapport, hvor du udover et indblik i det aktuelle funktionsniveau også får indblik i borgers historik, handlemønstre, samt identifikation af relevante sammenhænge i forhold til borgers aktuelle udfordringer. Rapportens omfang giver mulighed for en dybere indsigt, hvorfor den er særlig relevant ved komplekse eller tilbagevendende problemstillinger.

Test

Test er et vigtigt redskab i afklaringsarbejdet og vi benytter derfor flere forskellige test, som nøje udvælges afhængig af problemstillingen. Vores test står dog aldrig alene og ledsages altid af en samtale med en psykolog. Vi benytter:

  • Personlighedsprofiler
  • Kognitive test
  • Stressprofiler
  • Screeningstest

Støttende samtaler

De støttende samtaler er et forløb på 4 samtaler, der har fokus på støtte og mobilisering af ressourcer via dialog om konkrete og praksisnære udfordringer. Der arbejdes med værktøjer der opbygger borgerens robusthed. Som sagsbehandler modtager du efterfølgende en beskrivelse af temaer, anbefalinger til fremadrettede tiltag, samt effekt og udbytte af forløbet.

Kurser

Håndtering af stress, angst og depression

Håndtering af smerter

Afklarende praktikforløb

Vores afklarende praktikforløb har til formål at give sagsbehandler en grundig rapport hvori borgerens funktionsniveau, ressourcer og barrierer i praktikken er beskrevet. Det er vores erfaring, at rapporten ofte anvendes i sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet. Forløb foregår altid i tæt samarbejde mellem borger, jobcenter og en af vores konsulenter.

Back To Top
X