skip to Main Content

Flemming Blenstrup

41 130 140
fb@blenstrupbisgaard.dk

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg universitet og autoriseret af socialministeriet. Jeg efteruddanner mig løbende og er i dag i gang med færdiggørelsen af specialistuddannelsen indenfor arbejds- og organisationspsykologi. Jeg har omfattende erfaring med beskæftigelsesområdet, hvor jeg de sidste 10 år har ydet bistand til jobcentre i 12 kommuner på Sjælland og Fyn.

Mit arbejdsområde er primært supervision, sagssparring og ledersparring med personalet i jobcentre samt kursusforløb med fagpersonale. Gennem indgående kendskab til feltet søger jeg at møde ledere, rådgivere, mentorer og virksomhedskonsulenter i øjenhøjde, for herigennem i samarbejde at kunne skabe relevant fremdrift for løsning af jobcentrets kerneopgave.

Arbejdet inden for det beskæftigelsesrettede felt giver for mig mening på flere niveauer. Hos Blenstrup og Bisgaard tror vi på, at det enkelte menneske trives og næres af oplevelser på arbejdsmarkedet, hvor ens kompetencer kan komme til udtryk. Det er derfor meningsfuldt for mig at hjælpe borgerne på vej til at kunne lykkes med netop dette. Det er ligeledes meningsfuldt for mig i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Back To Top
X