skip to Main Content

Karin Bisgaard

22 34 44 66
kb@blenstrupbisgaard.dk

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet og efterfølgende autoriseret af Socialministeriet. Min baggrund omfatter både erhvervspsykologiske konsulentopgaver og klinisk privatpraksis, hvorved jeg har omfattende indsigt i og forståelse for såvel det enkelte menneske som den arbejdsrelaterede kontekst. Siden 2009 har jeg arbejdet med beskæftigelsesrelaterede opgaver i form af supervision, afklaringsopgaver, støttende samtaler, samt borgerrelateret sparring med sagsbehandlere. Derudover har jeg mere end 10 års erfaring med undervisning og formidling.

Jeg arbejder med supervision, sagssparring, samt borgerrettede individuelle og gruppebaserede forløb. I mit arbejde med borgere tager jeg afsæt i ACT, en evidensbaseret adfærdsterapi, der blandt andet omfatter brugen af mindfulness. Jeg betragter tryghed, tillid og motivation som grundlæggende forudsætninger for læring og udvikling og vægter derfor tydelighed omkring rammer, formål og personlige mål i enhver proces. Jeg arbejder med et gennemgående fokus på at styrke personlig robusthed og psykologisk fleksibilitet.

Meningen i mit arbejde er forankret i den udvikling, jeg er vidne til, når mennesker bevæger sig mod et meningsfuldt liv via engagerede, værdibaserede og aktive handlinger. I Blenstrup & Bisgaard erhvervspsykologer arbejder vi ud fra en grundlæggende antagelse om, at tydelige personlige værdier og konkrete aktive handlinger i retning heraf udgør essensen af både motivation og personlig robusthed. Jeg er stolt af at være en del af et team bestående af erfarne, ordentlige og målorienterede erhvervspsykologer, der alle formår at bringe borgernes ressourcer, kompetencer og muligheder i spil uanset udfordringernes kompleksitet.

Back To Top
X