skip to Main Content

Susanne Østergaard

 5337 9140
soe@blenstrupbisgaard.dk

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi og efterfølgende autoriseret fra Socialministeriet. Jeg har bred erfaring med at arbejde i feltet mellem menneske og arbejdsmarked med særligt fokus på arbejdsmiljø.

Ved Blenstrup & Bisgaard arbejder jeg netop i feltet mellem menneske og arbejdsmarkedet; nogle står uden for arbejdsmarkedet, andre er i det. Fælles for de mennesker, jeg møder og arbejder med, er, at vi sammen gennem afklaring eller støttende samtaler arbejder på at højne den enkeltes funktionsniveau og ressourcer.

Det er meningsfuldt for mig, når mennesker oplever sig selv som aktører i eget liv og derigennem oplever et øget funktionsniveau til glæde for dem selv, deres nærmeste og arbejdsmarkedet. Det har jeg mulighed for ved Blenstrup & Bisgaard.

Back To Top
X